Top Phrases

Wikipedia the free encyclopedia

Wikipedia is a collaboratively edited, multilingual, free Internet encyclopedia that the non-profit Wikimedia Foundation supports.
http://www.wikipedia.org/

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypo ...

[Podstawa prawna] Sposób ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ...
http://kadryiplace.blox.pl/2013/02/Jak-wyliczyc-ekwiwalent-pieniezny-za-urlop.html

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | Prawa Pracownika

Czy pracodawca prawidłowo wyliczył mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Byłem zatrudniony na czas nieokreślony. Umowa o pracę została ...
http://e-prawapracownika.pl/591/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-1/

Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop

Płace Online - Praktyczne przykłady naliczania: wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, dopłaty do wypoczynku; świadczenie urlopowe; dofinansowanie do urlopu
http://www.placeonline.pl/swiadczenia_urlopowe_i_ekwiwalent_za_urlop/jak_wyliczyc_ekwiwalent_urlo ...

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypo ...

Praktyczny kurs prowadzenia kadr i płac online. ... W tym artykule uczyliśmy się, jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy:
http://kadryiplace.blox.pl/2013/02/W-tym-artykule-uczylismy-sie-jak-obliczyc.html

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop ...

Za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/776322,jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewyko ...

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczycieli ...

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo w szkole feryjnej? Pierwszy z nauczycieli pracował w innej szkole od 1 września 2009 ...
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-wyliczyc-ekwiwalent-za-urlop-dla-nauczycieli-z ...

Zatrudnienie na 2/5 etatu - jak wyliczyć urlop? - Forum ...

Zatrudnienie na 2/5 etatu - jak wyliczyć urlop? Witam! Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na 0,4 etatu (16 godzin tygodniowo - określone ...
http://forumprawne.org/prawo-pracy/343228-zatrudnienie-na-2-5-etatu-jak-wyliczyc-urlop.html

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ...

Nieco inaczej wygląda sposób ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy w wypadku, gdy pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje zmienne składniki ...
http://www.kadrywpraktyce.pl/jak-obliczyc-wynagrodzenie-za-urlop-okolicznosciowy-przyklady/

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym? - Prawo ...

Komentarze: Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym? Kate 2011-05-09 11:34:44. Re: Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym? Proszę o poradę dot ...
http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-pracy/jak-wyliczyc-urlop-w-wymiarze-proporcjonalnym.html

...