Top Phrases

Wikipedia the free encyclopedia

Wikipedia is a collaboratively edited, multilingual, free Internet encyclopedia that the non-profit Wikimedia Foundation supports.
http://www.wikipedia.org/

KONSPEKT PRACY MAGISTERSKIEJ Temat - Wydział Rolnictwa i ...

……………, dnia…………r. Nazwisko i imię studenta Kierunek i rodzaj studiów Specjalność Nr albumu:..... Średnia ocen ze studiów.....
http://agrobiol.sggw.waw.pl/druki/wzorkonspekt.pdf

Jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej ...

Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej (lub innej dyplomowej) i jakie elementy powinno ono zawierać. Istnieją różne wymagania co do długości i formy ...
http://www.ototlumaczenie.pl/szybkie-tlumaczenie/jak-napisac-i-jak-przetlumaczyc-streszczenie-pra ...

historycy.org -> Wstęp i zakończenie pracy magisters ...

Rozumiem, że chodzi o pracę magisterską z historii. Jeśli tak to we wstępie powinno być przede wszystkim jaki jest cel pracy, czyli po co została napisana ...
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=9797

Jak napisać pracę magisterską? - Instytut Infor ...

Pracamusimiećtematorazpostawionycel,którymusibyćzdefiniowany jasno i tak, żeby autor pracy rozumiejąc cel mógł udowodnić prawdziwość postawionej tezy ...
http://www.inibi.umk.pl/~krys/tutorial.pdf

Szablon pracy dyplomowej - IITiS

Cel pracy 3. Wstęp 5. 1. Część opisowa 7. 1.1. Forma pracy magisterskiej. 7. 1.2. Technika pisania pracy. 7. 2. ... historię i zakres zastosowań. Część opisowa.
http://icis.pcz.pl/~januszb/wzor.doc

Praca magisterska

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej. Każda praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny. Dowodzi on wiedzy studenta piszącego pracę, a ...
http://pracamagisterska.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?3

Praca Magisterska - Internetowy Poradnik - Czytaj: Wstęp

Wstęp. We wstępie podaje się zwykle wiadomości istotne w sensie badawczym i pisarskim. Ma on charakter metodologiczny i jest konieczny w każdej pracy magisterskiej.
http://www.pracamagisterska.net/articles.php?article_id=11

Jak napisać pracę magisterską? - Upload, Share, ...

Poradnik na temat pisania pracy magisterskiej. Możesz go także otrzymać na stronie www.PracaMagisterska.net
http://www.slideshare.net/IdealnyStudent/jak-napisa-prac-magistersk

Poradnik - jak pisać prace - PraceDyplomowe.edu.pl ...

1. Wybór promotora. 2. Temat pracy dyplomowej. 3. Materiały i badania. 4. Cel i teza pracy dyplomowej. 5. Tytuł pracy.
http://www.pracedyplomowe.edu.pl/poradnik.html

...